Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Pobyt

Doprovod dětí

Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování v případech přijetí průvodce dítěte mladšího šesti let na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte, nebo kdy je přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. V ostatních případech hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze tehdy, potvrdí-li jeho nezbytnost revizní lékař. Pobyt průvodce hradí ta zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

Pokud doprovod dítěte není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, hradí si jej doprovázející osoba z vlastních prostředků. Výše úhrady je stanovena v platném ceníku.

Ubytování a strava

Každé dítě s doprovodem je ubytováno na samostatném pokoji se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lednicí, televizorem a WI-FI připojením zdarma .Ve společenské místnosti je kuchyňská linka s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí.

Doprovod má možnost za úhradu dle platného ceníku požádat o vyprání prádla. Děti bez doprovázející osoby jsou ubytovány na samostatném oddělení, kde jsou herny a ložnice přizpůsobeny jejich potřebám.

Ve stravovacím provozu se připravují pokrmy podle platného dietního systému pro zdravotnictví. Dle potřeb dětí se strava pomele nebo namixuje.

Výchova a vzdělávání

Dětem, které jsou v léčebně bez doprovodu rodičů, se snažíme co nejvíce zpříjemnit jejich pobyt a zajímavými aktivitami vyplnit čas mezi léčebnými procedurami. Dětem do 3 let poskytují výchovnou péči se zaměřením na psychomotorický rozvoj dětské sestry. Spolupracují s pedagogy mateřské školy, která zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí od 3 let.

Pro děti s doprovodem je připraven každé pondělí a čtvrtek od 15:30 do 16:45 hodin zábavný a výchovně vzdělávací program v herně mateřské školy.

Podle zájmu nabídnou pedagogové muzikohraní s písničkami za doprovodu klavíru a rytmizace pomocí jednoduchých instrumentálních nástrojů. Obsah písniček se snaží také pohybově vyjadřovat a hrají se hudebně pohybové hry. Při hrách jsou k dispozici hračky a didaktické pomůcky.

Doplňující a specificky založené programy:

Projekt Já, lidé a věci kolem nás je určen k průběžnému skupinovému i individuálnímu seznamování dětí formou hry a bezprostředních zkušeností s nejbližším prostředím a lidmi, k uvědomování si sebe sama a získávání optimálních dovedností zvláště v oblasti motoriky, sebeobsluhy a komunikace. Projekt je zpracován v podobě jednotlivých témat a je naplňován podle podmínek a potřeb konkrétní skupiny dětí i jednotlivců během celého roku.

Projekt Povídám, povídám pohádku v průběhu celého školního roku je opakovaně zařazován týden s pohádkou, kterou si děti zvolí nebo její námět vyplyne ze situací a prožitků dětí. Jeho cílem je seznámit děti převážně s jednoduchými, klasickými pohádkami, navozovat atmosféru pohody a motivovat děti k verbálním, hudebním, pohybovým a tvořivým aktivitám. Projekt Putování za dobrodružstvím je připravován ke konci školního roku a je motivován školním výletem nebo jiným zážitkem dle aktuální situace, která děti výrazně zaujme. Je založen na činnostech charakterizujících tuto situaci a vyvrcholením je celodenní hra spojená s přenocováním v mateřské škole.

Individuální činnosti: jsou denně prováděné specifické činnosti směřující k získávání individuálních dovedností a poznatků, zaměřené zvláště na rozvoj smyslového vnímání hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, kognitivních a komunikativních schopností a soběstačnosti.

Muzikoterapie: probíhá denně a vede k navození pocitů pohody, vnímání melodie a rytmu, rozvoji vestibulárního vnímání, komunikativních schopností, paměti, slovní zásoby, artikulace…

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2017 www.detskelecebny.cz/boskovice/