Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Stacionář

Při DLPP také funguje od září do konce května denní rehabilitační stacionář. Přijímá na denní docházku (pondělí-pátek) dle závažnosti zdravotního stavu dítěte a volné kapacity děti do 6 let. Ze zdravotního pojištění jsou v něm hrazeny tyto procedury: individuální fyzioterapie 45 min. denně, vodoléčba 10x / 3 měs., motomed 15 min denně

Paušální částka za měsíční pobyt ve stacionáři dle nasmlouvaných dnů pobytu je ve školním roce 2015-2016:

Paušální částka se hradí bez ohledu na skutečné využití pobytu dítěte ve stacionáři.

Stravné za jeden den pobytu je 62,- Kč (svačinka a oběd). Platba za stravu účtujeme podle počtu navštívených dnů ve stacionáři.

Výchova a vzdělávání dětí je realizováno prostřednictvím spontánních i řízených činností formou skupinovou i individuální. Nejdůležitější činností je hra, jejímž prostřednictvím si dítě osvojuje nové poznatky a dovednosti a všestranně se tak rozvíjí jeho osobnost. Důležitou součást vzdělávacího procesu tvoří i speciálně pedagogické metody a postupy zaměřené zvláště na rozvoj motoriky, senzomotoriky, grafomotoriky, komunikativních schopností a nácvik sebeosbsluhy.

U dětí se zdravotním postižením ve zvýšené míře platí, že potřebují získávat elementární poznatky o okolním světě na základě vlastních zkušeností a prožitků. Proto témata čtyř integrovaných bloků vzdělávacího programu vycházejí z ročních období, jejichž proměnlivost i zákonitosti děti vnímají ve všech přirozených situacích v průběhu celého roku. Každý integrovaný blok je dále rozpracován v třídním vzdělávacím plánu do jednotlivých okruhů poznatků, které si učitelka libovolně volí podle momentální situace, počasí, aktuální problematiky, přání a možností dětí.

1. integrovaný blok Přichází k nám podzim

Okruhy poznatků:  

Budeme si spolu hrát

Sbíráme, sklízíme a ochutnáváme

Listí žloutne

Zvířátka na podzim

2. integrovaný blok A když je tu bílá zima

Okruhy poznatků:  

Těšíme se na Vánoce

Sněhulák, bílý pán

Když zahrada spí

To to zebe

3. integrovaný blok Jak se budí jaro

Okruhy poznatků:  

Voláme sluníčko

Co se děje v trávě

Svátky jara

Domácí zvířata a jejich mláďata

4. integrovaný blok Co přináší léto

Okruhy poznatků:  

Barvy léta

Děti slaví svůj svátek

Na naší zahradě

Jedeme na výlet

Kontakt:

Stacionář – omluvenky, přihlášení

(je třeba nahlásit den dopředu do 12:00h a pak ve výjimečných případech do 7:00h toho dne, buď osobně v kanceláři stravování nebo telefonicky)

+420 511 123 201

+420 702 103 885

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2017 www.detskelecebny.cz/boskovice/