Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Stravování

Jídelní lístek

D3 - 19. 2. 2018 - 25. 2. 2018

D12 - 19. 2. 2018 - 25. 2. 2018

Seznam alergenů

Odhlašování dětí

Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno v MŠ.

Nepřítomnost je třeba nahlásit den dopředu do 12:00h, ve výjimečných případech nejpozději do 7:00h toho dne buď osobně v kanceláři vedoucí stravování, nebo telefonicky na čísle
702 103 885 (paní Nezvalová).

Neodhlášenou stravu je možné 1. den nemoci vyzvednout do jídlonosiče v době od
11:00 – 12:00h v kuchyni Dětské léčebny

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2017 www.detskelecebny.cz/boskovice/