Dotace

Prioritní oblast

5. Životní prostředí ve městech a obcích.

Podoblast

5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita.

Podporované aktivity

5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy.

Cíle Výzvy

Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

 
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Státní fond životního prostředí ČR


https://www.sfzp.cz/     http://www.mzp.cz/


Předmětem dotace byl nákup elektrotříkolky L2E pro Dětskou léčebnu Křetín, která je převážně využívána na práci v anglickém parku, který je chráněným krajinným prvkem a přilehlé zahradě o rozloze cca 7 ha plochy.