Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

 

Dětská léčebna Křetín

 

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy

Konference

III. ročník Pediatrické konference „Pohybem k životu“


Konference se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Konferenci zahájil krajský radní pro odbor zdravotnictví Milan Vojta, MBA, M.A.

Děkujeme všem účastníkům a sponzorům. Jsme rádi, že se program konference, i doprovodný program, líbil.

Srdečně zveme na další ročník.

     Program konference