Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
O nás

Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Akce roku 2017

I. ročník konference „Pohybem k životu“

Dne 9. - 10.2. 2017 se uskutečnil I. ročník konference „Pohybem k životu“. Konference byla pořádána Jihomoravskými dětskými léčebnami, p.o. (Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, Dětská léčebna Křetín, Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy). Každá léčebna uvedla jeden blok, který se týkal konkrétního zaměření.

Konferenci zahájil spolu s MUDr. K. Bednaříkovou radní JmK Igor Chlup a za město Boskovice místostarosta P. Malach.

Dětská léčebna Křetín uváděla svůj blok Obezita u dětí a dospívajících ve čtvrtek 9.2. od 14:00. Tato část byla věnovaná životnímu stylu dětí a dospívajících a hodně se diskutovalo o tom, jak zastavit jejich zvyšující se prevalenci nadváhy a obezity. Jednotlivá sdělení přednášeli erudovaní odborníci, kteří se výživou, zvláště výživou dětí a dospívajících, zabývají. Dozvěděli jsme se od přednášejících mnoho nových a zajímavých informací.

Blok zahájily PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. a Mgr. Veronika Suchodolová z Masarykovy univerzity Brno s tématem Z pyramidy na talíř aneb výživová doporučení v praxi. Přednášející představily nový koncept Pyramidy výživy pro děti s tzv. „Zákeřnou kostkou“ a Pyramidu pohybu pro děti. A také , jakým způsobem dětem ukázat, co dělat pro zlepšení jejich životního stylu. Dále pokračovala Ing. Hana Střítecká, DiS. Ph.D. z FVZ UO Hradec Králové s přednáškou Potraviny „pro děti“, která ukázala, že ne všechny potraviny, které jsou uváděny jako potraviny pro děti, patří do jejich jídelníčku, a některé dokonce, ve větším množství, mohou způsobit zdravotní problémy. Dále pokračovaly MUDr. Lenka Dostalová-Kopečná Ph.D., z Ped. kliniky LF MU a FN Brno s odbornou přednáškou na téma Porucha metabolismu lipidů nejen u obézních dětí a MUDr. Jana Šťastná Ph.D. z Ped. Kliniky LF MU Brno s přednáškou na téma Vybrané kazuistiky z praxe. Byly to velmi přehledné přednášky s řadou nových skutečností, a také jednotlivé kazuistiky ukázaly, že ne vždy je to boj „s větrnými mlýny“. Po krátké přestávce následovala prezentace Využití ortéz s proprioceptivním účinkem u dětí s DMO, kterou přednesl Mgr. Pavel Wanka, Otto Bock ČR s.r.o. a Fakulta zdravotnických studií ZČU Plzeň. Je až neuvěřitelné, jaké existují pomůcky pro zkvalitnění života dětí s DMO. Byli jsme potěšení, že jsme mohli přivítat v rámci bloku MUDr. Hanákovou z Nem. Prostějov se svým sdělením Terezka a její metabolické dědictví s krkolomným názvem. Jednalo se o velmi pěknou přednášku s konkrétním obsahem. Další přednášející, PhDr. Veronika Novotná z DL Křetín, měla přednášku s názvem Pohyb jako návyk. Obsahem přednášky bylo, jak motivovat děti, aby si přisvojily pohyb jako každodenní součást životního stylu. Závěr patřil Lucii Gloserové, DiS. a Romanovi Dočekalovi z DL Křetín a jejich sdělení Na jeden den sluníčkem. Prezentace byla názornou ukázkou toho, co prožívají děti s nadváhou či s obezitou během jednoho dne pobytu v DL Křetín.

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím a účastníkům, kteří se konference zúčastnili a doufáme, že odjížděli do svých blízkých či vzdálených domovů spokojení a obohacení o nové informace a těšíme se na další setkání v roce 2018, kdy se bude konat II. Ročník Pediatrické konference Jihomoravských dětských léčeben, p.o.

Za DL Křetín zapsala Markéta Bednaříková, DiS., nutriční terapeutka JDL

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2017 www.detskelecebny.cz/kretin/