Mapa stránek   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
O násJak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz
QR kód


Akce roku 2018

Účast na mezinárodní konferenci v Belianských Tatrách

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se v Belianských Tatrách na Slovensku konala odborná konference V. Dni v Belianských Tatrách. Tradiční dny s mezinárodní účastí zaštiťovalo ředitelství Sanatoria v Tatranskej Kotlině. Odborný program uvedl prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol Praha. Program obohatil za Centrum spánkové medicíny v USA a na Slovensku MUDr.Tamás Ötvös, M.D. a dále také celá řada odborníků zejména na plicní tématiku.

Společně s 21 přednáškami pneumologů zazněl i příspěvek primářky Dětské léčebny se speleoterapií MUDr. Jarmily Überhuberové s názvem Výsledky studie dětských pacientů z léčebného pobytu se speleoterapií v Ostrově u Macochy a též podrobné sdělení Čo ponúka Belianska jaskyňa, které přednesl vedoucí manažer provozu Slovenské správy jeskyní RNDr. Ján Zelinka.

Druhý den akce náležel praktickým dechovým cvičením v Belianské jeskyni, což byla aktivní prezentace prospěšné terapie provozované v jeskynním klimatu.

Den otevřených dveří

V úterý 18. 9. 2018 jsme uspořádali Den otevřených dveří Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy spojený s prohlídkou Císařské jeskyně, která slouží účelům speleoterapie. Den otevřených dveří byl určen zdravotnickým pracovníkům a zástupcům okolních obcí pro jejich větší informovanost.

Návštěva budoucích kolegů z Gruzie

V pondělí 25. června 2018 navštívili naši léčebnu lékaři a další odborníci z Gruzie, aby u nás absolvovali školení k otevření jeskyně Satsurblia pro speleoterapeutické účely. Školení vedla primářka léčebny MUDr. Jarmila Überhuberová, která budoucím gruzínským kolegům předala též vypracovanou metodiku speleoterapie. Zahraniční návštěvu doprovázel zástupce Správy jeskyní ČR.

Návštěva slovinských kolegů

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívili naši léčebnu odborníci ze Slovinska. Diskutovali s primářkou léčebny MUDr. Jarmilou Überhuberovou a přizvanými odborníky na široké téma speleoterapie, neboť ve slovinské jeskyni Otoška plánují v dohledné době spustit provozování speleoterapie pro dospělé.

Zkušenosti z našeho referenčního pracoviště už dříve napomohly k projektu otevření nové speleoterapie pro děti v jeskyni Satsurbia v Gruzii.

Na fotografii zleva: prof. ing. Petr Sládek, Ph. D., prim. MUDr. Jarmila Überhuberová, Ksenija Dvorščak a Dr. Danijel Bešič Loredan.

II. ročník Pediatrické konference "Pohybem k životu"

Ve dnech 8. a 9. února 2018 proběhl již II. ročník Pediatrické konference s názvem "Pohybem k  životu", kterou pořádaly Jihomoravské dětské léčebny, p. o. Nad konferencí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, zahájení se zúčastnila jeho náměstkyně Mgr. Ing. Taťána Malá.

Dvoudenní konference se uskutečnila ve Wellness hotelu Panorama v Blansku, jehož prostory plně uspokojily potřeby a požadavky na technické vybavení pro přednášky i na kvalitní ubytování v místě konference, a jeho zaměstnanci prokázali profesionální i lidský přístup k individuálním požadavkům každého účastníka.

Blok věnovaný Dětské léčebně se speleoterapií nazvaný „Speleoterapie pro každého?“ byl časově rozvržen na odpoledne prvního dne. Přednášky byly vydařené a zaujaly velkou část posluchačů. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem aktivním přednášejícím, kterými z řad pozvaných primářkou léčebny byli:

  • Prim. MUDr. Radek Brauner z Dětské nemocnice Brno
  • Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. z Dětské nemocnice Brno
  • Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc
  • MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze
  • Doc. Mgr. Jan Zukal. Dr., MBA z Akademie věd ČR
  • Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně
  • Kamila Hausknechtová a Pavel Jurča z Mendelovy univerzity v Brně
  • RNDr. Anna Janáková, Ph.D.

Podporu nám vyjádřil, byť se nemohl zúčastnit konference osobně, také prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., děkan Fakulty zdravotníctva v Banské Bystrici (Slovensko).

Vydařený byl též koncert brněnských filharmoniků v Císařské jeskyni a společenský večer na hotelu s cimbálovkou.

Výbornou atmosféru si rádi připomeneme na fotkách p. Pavla Kuchaře.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2020    Poslední aktualizace: 26. 6. 2020 www.detskelecebny.cz/ostrov/ Prohlášení o přístupnosti