Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
O nás

Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz


Aktuálně

ČT 2 - Dobré ráno od nás

V pátek 1. prosince 2017 natáčel štáb ČT2 v moderním návštěvnickém středisku - v Domě přírody Moravského krasu - pravidelný pořad Dobré ráno, kam si nás také pozval. S moderátory si o naší léčebnou poskytované zvláštní klimatické metodě - speleoterapii - povídala ředitelka příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny, MUDr. Kateřina Bednaříková. Na záznamy rozhovorů se můžete podívat níže.

585635-speleoterapie
585649-speleoterapie

Nová léčebna - projekt schválen ❤

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 naši léčebnu navštívil hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, aby nám potvrdil skvělou zprávu o tom, že byly uvolněny peníze na projekt k nové budově léčebny postavené pro dětské pacienty i jejich rodiče nadšené pro speleoterapii. Nová budova bude stát v těsné blízkosti Císařské jeskyně.

Jednání s panem hejtmanem se kromě primářky zařízení MUDr. Jarmily Überhuberové zúčastnili také ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p. o. MUDr. Kateřina Bednaříková, vedoucí technicko-ekonomického úseku ing. Iva Konupková, starosta Městyse Ostrov u Macochy ing. Ondřej Hudec a architekti ing. Václav M. Havlík a ing. Eliška Havlíková.

prim. MUDr. Jarmila Überhuberová, ředitelka MUDr. Kateřina Bednaříková, hejtman JUDr. Bohumil Šimek


AMBULANTNÍ SPELEOTERAPIE
NOVÝ LÉČEBNÝ PROGRAM
DLE VAŠICH MOŽNOSTÍ A POTŘEB

Vzhledem k množícímu se zájmu o zkrácený pobyt nebo tzv. speleoterapii „na zkoušku“ jsme se rozhodli vyjít vstříc těm rodičům, kteří jsou s dětmi v Moravském krasu na dovolené, nebo naopak k nám nemají daleko a chtějí svému dítěti dopřát možnost 3 hodiny dýchat sterilní vzduch bez bakterií, zplodin a dalších nečistot z ovzduší, případně chtějí léčebný pobyt v jeskyni zkrátit z jiného důvodu. Věkový limit je 6 – 18 let.

Co pro to musíte udělat?
  1. Každé ráno (v pracovní den) mezi 10 a 12 hodinou si musíte zavolat na jedno z níže uvedených telefonních čísel a zjistit tak, zda je pro daný den volná kapacita pro pobyt v Císařské jeskyni. Pobyt Vašeho dítěte bude probíhat souběžně s našimi pacienty v době od 13 do 16 hodin. Vaše dítě bude zapojeno do programu pacientů léčebny, bude v jeskyni 1,5 hodiny cvičit a další 1,5 hodiny bude ležet ve spacím pytli na lehátku.

  2. V této době (mezi 10 a 12 hodinou) po odsouhlasení volného místa přivezte dítě do Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, kde bude podrobeno krátké lékařské prohlídce, abychom se ujistili, že je pro něj speleoterapeutický pobyt vhodný. Pokud absolvujete lékařskou prohlídku včas, můžete si bez problémů udělat do doby vstupu do jeskyně vlastní program, případně si zajít na oběd. Dítě nám přivezte ve 13:00 hodin před dolní vchod do Císařské jeskyně (cca 1,5 km od léčebny).

  3. Na stejném místě si dítě vyzvednete v 16:00 hodin.

Ambulantní speleoterapie může probíhat z důvodu provozu pouze během pracovních dnů, nelze ji vyžadovat o víkendu nebo ve státní svátek!!!

Telefonní čísla pro informace o volných místech:

516 444 232, 739 171 799 – p. Ivona Žáková

516 444 233 – p. Jitka Suchánková

516 444 334 – sesterna

 

Ceník:

1 pobyt …………………………… 350,- Kč
(lékařské vyšetření, čistý spací pytel, program v jeskyni)

 

V případě zájmu lze zakoupit speleodeníček (45,- Kč), do kterého dítěti lze zapsat důležité sportovní výkony a kam obdrží samolepku za každou sportovní účast v našem kouzelném podzemním světě.

Vlastnosti jeskynního mikroklimatu:
  • stálá teplota, vlhkost a malé kolísání barometrického tlaku
  • čistota ovzduší (prach, pyly a mikroorganismy jsou přítomny jen v nepatrné koncentraci)
  • velikost částic aerosolu (0,2 – 0,5 um)
  • vysoký obsah lehkých iontů (důležité jsou zvláště záporné ionty, které zlepšují krevní průtok kapilárami, a tím se zlepší prokrvení orgánů, zrychlují pohyb řasinkového epitelu v dýchacích cestách, zvyšují produkci hlenu. Zajišťují čistotu prostředí („samočistící“ schopnost jeskyně)
  • nízká koncentrace radonu (různá, nekolísá více než o 1 řád) přímo ovlivňuje imunologické pochody v buňkách.

Pro získání garantovaného efektu terapie na 5x sníženou nemocnost, snížení nutnosti nasazování antibiotik a možnost vysazení alergologické léčby Vašeho dítěte na nutné minimum, je třeba aplikovat ambulantní režim v délce minimálně 13 návštěv jeskyně.

Kratší zvolená frekvence účasti patří k ozdravným pobytům dítěte.

Další přístroje Bemer

Díky nadaci Život dětem o. p. s. všechny tři naše léčebny získaly po jednom setu přístroje Bemer s příslušenstvím. V Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy to znamená rozšíření možnosti léčby pomocí Bemer terapie; tuto jedinečnou terapii poskytujeme našim pacientům už od konce roku 2016.

Slavnostního předání se zúčastnili 19. 10. 2017 kromě ředitelky Jihomoravských dětských léčeben MUDr. Kateřiny Bednaříkové a vedoucích lékařů, prim. MUDr. Jarmily Überhuberové za Ostrov u Macochy a prim. MUDr. Zdeňky Koudelové za Boskovice, také člen rady Jihomoravského kraje Igor Chlup a za firmu Bemer ing. Petr Freyburg.

Odborný příspěvek na konferenci

Prim. MUDr. Jarmila Überhuberová ve spolupráci s dalšími odbornicemi ing. Alicí Kuzumplíkovou, PhD. a PhDr. Danou Hübelovou z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vytvořila konferenční příspěvek s názvem Geografie zdraví - vztah zdraví a životního prostředí na příkladu onemocnění astmatem.

Tento příspěvek bude vydán ve sborníku z 25. středoevropské geografické konference na téma: Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Konference proběhla v Brně, na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, ve dnech 12. - 13. října 2017.

Nové fotografie z Císařské jeskyně

Děkujeme touto cestou manželům Kamile a Jiřímu Šírovým za nové zachycení atmosféry v Císařské jeskyni. Jejich fotografie rádi využijeme k prezentaci speleoterapie.

Naše Císařská jeskyně slouží nejen k aktivní i pasivní speleoterapii, jak jste viděli na předchozích fotografiích, ale za zmínku stojí i například unikátní útvary hnízd v místě Nagelova dómu.

Veselá trička

Od června máme k dispozici zcela nová, bílá trička s nápisem Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy na zádech a s veselým panáčkem na hrudi. Během léčebného pobytu v nich můžete vidět naše sestřičky, vychovatelky i paní doktorky, a naši pacienti si tato slušivá trička mohou před odjezdem také zakoupit.

Grafické zpracování loga naší léčebny pochází z dílny skvělé grafičky Jarmily Majewské, firma Model Obaly a.s. Opava.

Potíže s ubytováním doprovodu

Rádi bychom se omluvili maminkám, jejichž domluvený termín pobytu jsme byli nuceni z důvodu opravy koupelen odřeknout. Tento neplánovaný výpadek byl způsoben havarijním stavem koupelen. Firma LAWSTAV, s. r. o. již pracuje na odstranění záručních závad.

Menší záruční opravy některých koupelen probíhají i nadále. Neohrožují však ubytování dětí s doprovodem na budově Havaj.
Děkujeme za porozumění.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2017

Poslední aktualizace: 3. 12. 2017

www.detskelecebny.cz/ostrov/

obr/snih/snih-m.png

obr/snih/snih2-m.png

obr/snih/snih3-m.png

80