Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
O nás

Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz


Aktuálně

Příprava na "lanáček"

Zajímavou pracovní cestu absolvovala naše paní primářka Jarmila Überhuberová spolu se závodním pro Císařskou jeskyni panem Kakáčem dne 13. 4. 2018.

Jednalo se o návštěvu řetězárny JuBo v Jeseníku, kde byly našemu vedení představeny materiály k vybudování budoucí lanové stěny a malého hřiště v Císařské jeskyni. Pracovně o tomto prostoru mluvíme jako o našem "lanáčku". Na toto rozšíření a zpestření speleoterapie se těší už všichni naši pacienti, zejména ti nejmenší.

Návštěva slovinských kolegů

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívili naši léčebnu odborníci ze Slovinska. Diskutovali s primářkou léčebny MUDr. Jarmilou Überhuberovou a přizvanými odborníky na široké téma speleoterapie, neboť ve slovinské jeskyni Otoška plánují v dohledné době spustit provozování speleoterapie pro dospělé.

Zkušenosti z našeho referenčního pracoviště už dříve napomohly k projektu otevření nové speleoterapie pro děti v jeskyni Satsurbia v Gruzii.

Na fotografii zleva: prof. ing. Petr Sládek, Ph. D., prim. MUDr. Jarmila Überhuberová, Ksenija Dvorščak a Dr. Danijel Bešič Loredan.

Povolení návštěv + doporučení primářky léčebny

Informace Krajské hygienické stanice:

I ve 12. kal. týdnu pokračuje v celé ČR pozvolný pokles počtu hlášených onemocnění ARI a ILI. Pokles je zaznamenám ve všech věkových skupinách, nemocnost aktuálně činí 1385/100 tis.

Obdobně se epidemiologická situace vyvíjí i v Jihomoravském kraji, k poklesu nemocnosti došlo v obou kategoriích onemocnění, větší pokles je evidován u chřipkových onemocnění.

Ani na okrese Blansko již situaci nehodnotíme jako epidemii. Celková nemocnost ARI aktuálně činí 1515 př./100 tis. K poklesu nemocnosti došlo v tomto týdnu už i ve skupině osob nad 60 let věku. V porovnání s předchozím týdnem došlo k poklesu nemocnosti o třetinu, pozvolnější pokles evidujeme ve skupině 25-59 let. V kategorii chřipkových onemocnění došlo k poklesu nemocnosti ve věkových skupinách nad 15 let věku. Naproti tomu v tomto týdnu stagnuje nemocnost u předškolních a školních dětí do 14 let věku, je totožná jako v předchozím týdnu.

V tomto týdnu nebyly na odd. epidemiologie ÚP Blansko hlášeny žádné laboratorně potvrzené případy onemocnění chřipkou.

Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně vydala dnešního dne odvolání doporučení zákazu návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních a vybraných zařízeních sociálních služeb v Jihomoravském kraji vydaného dne 16. 2. 2018.

V Blansku dne 23. 3. 2018

 • Vzhledem k nadále vyskytujícím se potížím registrovaným u pacientů dětského věku je zdrženlivost v masivních návštěvách naší léčebny více než namístě. Dokončený pobyt zajistí maximální efekt speleoterapie – po celý rok, snížení nemocnosti pětinásobně, snížení nutnosti nasazování antibiotické terapie na minimum či žádnou a v dalším roce po našem pobytu a zejména po dalších pobytech trvalá schopnost změnit na minimum antiastmatickou terapii dítěte.

  MUDr. Jarmila Überhuberová
  Primář DL se speleoterapií Ostrov u Macochy

Článek v novinách Blanenský deník, 10. 3. 2018

O záměrech s výstavbou nové budovy Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy informuje článek v Blanenském deníku.

Jihomoravský kraj nám přislíbil zajištění dokončení projektové dokumentace a následnou realizaci výběrového řízení na celou stavbu, a to do konce roku 2019. V příštím roce bude stavba zahájena a její předpokládaný konec je stanoven na rok 2022. Projekt byl již schválen jako investice Evropské banky.


II. ročník Pediatrické konference "Pohybem k životu"

Ve dnech 8. a 9. února 2018 proběhl již II. ročník Pediatrické konference s názvem "Pohybem k  životu", kterou pořádaly Jihomoravské dětské léčebny, p. o. Nad konferencí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, zahájení se zúčastnila jeho náměstkyně Mgr. Ing. Taťána Malá.

Dvoudenní konference se uskutečnila ve Wellness hotelu Panorama v Blansku, jehož prostory plně uspokojily potřeby a požadavky na technické vybavení pro přednášky i na kvalitní ubytování v místě konference, a jeho zaměstnanci prokázali profesionální i lidský přístup k individuálním požadavkům každého účastníka.

Blok věnovaný Dětské léčebně se speleoterapií nazvaný „Speleoterapie pro každého?“ byl časově rozvržen na odpoledne prvního dne. Přednášky byly vydařené a zaujaly velkou část posluchačů. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem aktivním přednášejícím, kterými z řad pozvaných primářkou léčebny byli:

 • Prim. MUDr. Radek Brauner z Dětské nemocnice Brno
 • Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. z Dětské nemocnice Brno
 • Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc
 • MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze
 • Doc. Mgr. Jan Zukal. Dr., MBA z Akademie věd ČR
 • Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně
 • Kamila Hausknechtová a Pavel Jurča z Mendelovy univerzity v Brně
 • RNDr. Anna Janáková, Ph.D.

Podporu nám vyjádřil, byť se nemohl zúčastnit konference osobně, také prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., děkan Fakulty zdravotníctva v Banské Bystrici (Slovensko).

Vydařený byl též koncert brněnských filharmoniků v Císařské jeskyni a společenský večer na hotelu s cimbálovkou.

Výbornou atmosféru si rádi připomeneme na fotkách p. Pavla Kuchaře.


Potíže s ubytováním doprovodu

Rádi bychom se omluvili maminkám, jejichž domluvený termín pobytu jsme byli nuceni z důvodu opravy koupelen odřeknout. Tento neplánovaný výpadek byl způsoben havarijním stavem koupelen. Firma LAWSTAV, s. r. o. již pracuje na odstranění záručních závad.

Menší záruční opravy některých koupelen probíhají i nadále. Neohrožují však ubytování dětí s doprovodem na budově Havaj.
Děkujeme za porozumění.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2018

Poslední aktualizace: 23. 4. 2018

www.detskelecebny.cz/ostrov/