Mapa stránek   
Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
Klienti/pacientiJak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz
QR kód


Vyšetření

Spirometrie

Základní funkční vyšetření plic, prováděné pomocí přístroje – spirometru, které nám pomáhá posoudit vliv nemoci na plicní funkce, určit základní typ poruchy – ve smyslu obstrukce, restrikce či kombinace.

Cíl:

 1. monitoring plicních funkcí v průběhu plicní nemoci – pro zjištění dynamiky procesu nebo vliv aplikované léčby
 2. objektivní posouzení tíže subjektivních pocitů dítěte
 3. posouzení velikosti odchylky hodnot naměřených od náležitých norem
 4. dosažení spolupráce dítěte vhodně volenou edukací s ohledem na věk
 5. zahájení odpovídající medikace a fyzioterapeutické léčby dle indikace lékaře

Bronchoprovokační pozátěžový test

Jedná se o zkoušku na pozátěžový bronchospasmus, kdy intenzitu běhu řídíme tak, aby vyšetřované dítě dosáhlo tepové frekvence nad 160 tepů za minutu.

Běh Gotickou chodbou

Je to bronchoprovokační test evokovaný cíleně dávkovanou fyzickou námahou v mikroklimatu jeskynního prostředí.

Cíl:

 1. zvýšenou fyzickou zátěží organismu zjistit pohotovost k bronchospazmu či vlastní bronchospasmus
 2. poskytnout dítěti na základě zjištěného adekvátní zásah
 3. posílit sebevědomí dítěte
 4. na základě číselného vyhodnocení vhodná změna v lékové a režimové terapii
 5. možnost porovnat výsledky s hodnotami z předchozího pobytu

Bronchodilatační test

Bronchodilatační test umožní zjistit reverzibilitu bronchiální obstrukce a reakci dýchacích cest na podání léků a tím i určí vhodný lék pro daného pacienta.

Provedení Revendových testů v prostředí jeskyně (dle doc. Revendy)

Provedení a následné vyhodnocení osmi různých motorických cviků a pohybových aktivit dítěte se zaměřením na dynamickou ohebnost a rychlost pohybů trupu, rychlosti, rychlostní vytrvalosti, nervosvalové koordinace, statické a dynamické síly paží, dynamické síly svalstva břicha a síly končetin.

Tabulkovým výpočtem jednotlivých disciplín se vyhodnotí index výkonnosti.

Cíl:

 1. podání přiměřeného vysvětlení dítěti a zároveň i motivace k provádění testů
 2. posouzení obecné tělesné výkonnosti
 3. edukace dítěte v tělesných aktivitách
 4. posílení sebevědomí dítěte a motivace k pohybu

Monitoring rychlosti výdechu - PEF

Měří maximální průtokovou rychlost výdechu v litrech za minutu. provádí se pomocí výdechoměru - PEAK FLOW METER.

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor je postup, který umožňuje hodnocení motoriky jedince a stanovení krátkodobého rehabilitačního plánu.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2020    Poslední aktualizace: 26. 6. 2020 www.detskelecebny.cz/ostrov/ Prohlášení o přístupnosti