Mapa stránek   
Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
Klienti/pacientiJak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz
QR kód


Co musíte udělat pro léčebný pobyt v našem zařízení

Praktické rady k podání návrhu

Buďte aktivní! Nečekejte, až lékař léčebnu pro Vaše dítě navrhne. Využijte svého práva a zeptejte se sami na hrazenou komplexní léčebnou péči.

1. Pokud to zdravotní stav Vašeho dítěte vyžaduje, může Vašemu dítěti při splnění všech zákonných podmínek Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně vystavit:

  • Praktický lékař pro děti a dorost

Pokud navštěvujete odborného lékaře, např. alergologa, je vhodné k návrhu doložit jeho doporučení.

Již během vyřizování těchto nezbytných formalit si můžete vybrat nezávazný termín nástupu, o jehož platnosti rozhodne přijímací lékař v naší léčebně.

Stav schválení návrhu k plánovanému datu zkontrolujte na telefonním čísle přijímací kanceláře 2 měsíce před vybraným termínem. Termín léčebného pobytu se vzhledem k vyžádání doplňkových vyjádření specialistů naším lékařem může změnit!

2. U malých pacientů od 4 do 6 let věku je vhodné, aby s ním do dětské odborné léčebny přijel i doprovod.

Doprovod, obvykle jeden z rodičů, doprovází své dítě na všechny procedury, aby se zaškolil v léčebné rehabilitaci svého dítěte. Osvojuje si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňuje i po návratu domů. Rodič doprovázející dítě je plně začleněn do programu a účastní se všech aktivit dítěte. Při speleoterapeutickém pobytu dochází k plnění fyzicky velmi náročných aktivit v jeskynním prostředí i okolí (pěší chůze za pobyt až 120 km). Pro tyto základní nároky pobytu nelze přijmout doprovod osoby vysokého stáří, nebo gravidní matku.

Zdravotní pojišťovna hradí pobyt doprovodu dítěte do dovršení šestého roku věku.

3. Vystavený Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně pro Vaše dítě podepíšete jako zákonný zástupce. Před svým podpisem prosím zkontrolujte správnost adresy, Vašeho jména a nezapomeňte uvést telefon, případně e-mail pro kontakt s Vámi při předvolání Vašeho dítěte na léčebnou péči.

Upozornění pro rodiče:

U dětí s přidruženým psychiatrickým onemocněním nelze očekávat jednoznačný benefit ani předvídat jejich reakci při pobytu v jeskyni.

Co se děje s Vaším návrhem na léčebnou péči?

Do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu je navrhující lékař povinen zajistit jeho předání do zdravotní pojišťovny.

Návrh schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Bez jeho souhlasu pojišťovna léčebnou péči neuhradí. Pojišťovny si vyhrazují lhůtu 10 dnů k vyřízení.

Schválený návrh odesílá zdravotní pojišťovna přímo do naší léčebny. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás.

Pokud nemáte u nás žádný nezávazný termín rezervace, tak zařadíme dítě na nejbližší volný termín.

Nástup na léčebnou péči

Nástup na léčebný pobyt dětského pacienta nebo dorostu do 18 let je nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu praktickým lékařem (pediatrem).

Předvolání na léčebnou péči spolu s ostatními informacemi k nástupu Vám zašleme 1 měsíc před dnem nástupu.

 

netopyr

netopyr

AMBULANTNÍ SPELEOTERAPIE

pro nováčky a začátečníky

sportovcům k utužení kondice

k posílení efektu několikatýdenního pobytu u nás

NOVÝ LÉČEBNÝ PROGRAM
DLE VAŠICH MOŽNOSTÍ A POTŘEB

Vzhledem k množícímu se zájmu o zkrácený pobyt nebo tzv. speleoterapii „na zkoušku“ jsme se rozhodli vyjít vstříc těm rodičům, kteří jsou s dětmi v Moravském krasu na dovolené, nebo to k nám nemají daleko a chtějí svému dítěti dopřát možnost 3 hodiny dýchat sterilní vzduch bez bakterií, zplodin a dalších nečistot z ovzduší, případně chtějí léčebný pobyt v jeskyni zkrátit z jiného důvodu nebo naopak posílit efekt před plánovaným speleoterapeutickým pobytem či po něm. Věkový limit u ambulantní speleoterapie je 6 – 18 let.

Co pro to musíte udělat?
  1. Každé ráno (v pracovní den) mezi 9 a 11 hodinou si musíte zavolat na jedno z níže uvedených telefonních čísel a zjistit tak, zda je pro daný den volná kapacita pro pobyt v Císařské jeskyni. Pobyt Vašeho dítěte bude probíhat souběžně s našimi pacienty v době od 13 do 16 hodin. Vaše dítě bude zapojeno do programu pacientů léčebny, bude v jeskyni 1,5 hodiny cvičit a další 1,5 hodiny bude ležet ve spacím pytli na lehátku.

  2. V této době (mezi 9 a 11 hodinou) po odsouhlasení volného místa přivezte dítě do Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, kde bude podrobeno krátkému vyšetření, abychom se ujistili, že je pro něj speleoterapeutický pobyt vhodný. Pokud absolvujete lékařskou prohlídku včas, můžete si bez problémů udělat do doby vstupu do jeskyně vlastní program, případně si zajít na oběd. Dítě nám přivezte ve 13:00 hodin před dolní vchod do Císařské jeskyně (cca 1,5 km od léčebny).

  3. Na stejném místě si dítě vyzvednete v 16:00 hodin.

Ambulantní speleoterapie může probíhat z důvodu provozu pouze během pracovních dnů, nelze ji vyžadovat o víkendu nebo ve státní svátek!!!

Telefonní čísla pro informace o volných místech:

516 444 232, 739 171 799 – p. Ivona Procházková

516 444 233 – p. Jitka Suchánková

516 444 334 – sesterna

 

Ceník:

1 terapie …………………………… 350,- Kč
(lékařské vyšetření, čistý spací pytel, program v jeskyni)

 

V případě zájmu lze zakoupit speleodeníček (45,- Kč), do kterého dítěti lze zapsat důležité sportovní výkony a kam obdrží samolepku za každou sportovní účast v našem kouzelném podzemním světě.

Vlastnosti jeskynního mikroklimatu:
  • stálá teplota, vlhkost a malé kolísání barometrického tlaku
  • čistota ovzduší (prach, pyly a mikroorganismy jsou přítomny jen v nepatrné koncentraci)
  • velikost částic aerosolu (0,2 – 0,5 um)
  • vysoký obsah lehkých iontů (důležité jsou zvláště záporné ionty, které zlepšují krevní průtok kapilárami, a tím se zlepší prokrvení orgánů, zrychlují pohyb řasinkového epitelu v dýchacích cestách, zvyšují produkci hlenu. Zajišťují čistotu prostředí („samočistící“ schopnost jeskyně)
  • nízká koncentrace radonu (různá, nekolísá více než o 1 řád) přímo ovlivňuje imunologické pochody v buňkách.

Pro získání garantovaného efektu terapie na 5x sníženou nemocnost, snížení nutnosti nasazování antibiotik a možnost vysazení alergologické léčby Vašeho dítěte na nutné minimum, je třeba aplikovat ambulantní režim v délce minimálně 13 návštěv jeskyně.

Kratší zvolená frekvence účasti patří k ozdravným pobytům dítěte.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2020    Poslední aktualizace: 1. 9. 2020 www.detskelecebny.cz/ostrov/ Prohlášení o přístupnosti