Mapa stránek   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
Klienti/pacientiJak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz
QR kód


Často kladené dotazyInformace pro rodiče     Ubytování a vybavení     Volný čas     Škola, školka

obrázek

Informace pro rodiče

Navštívíte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Ten vypíše tiskopis Návrh do Dětské odborné léčebny (online ke stažení zde: návrh), který následně odešle ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

Pokud navštěvujete odborného lékaře (např. alergologa), je vhodné k návrhu doložit jeho doporučení.

Platnost vystaveného návrhu je 6 měsíců, počítá se od data, který napíše ošetřující lékař.

Příklad: Návrh vystaven 7. 2. 2016, dítě musí k nám do léčebny nastoupit do 7. 8. 2016, po tomto datu zdravotní pojišťovna již pobyt neuhradí. Je nutné s tím dopředu počítat.

Pokud pobyt schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny, tak je léčebný pobyt plně hrazen ze zdravotního pojištění dítěte.

Do léčebny přijímáme děti od 4 do 18 let. Předškolní děti ve věku do 6 let vždy v doprovodu jednoho z rodičů.

Zdravotní pojišťovna schválené návrhy posílá přímo k nám do léčebny. Pokud nemáte u nás žádnou rezervaci, tak zařadíme dítě na nejbližší volný termín. Podrobné pokyny k nástupu posíláme cca 1 měsíc před termínem nástupu.

Seznamy nezbytné výbavy a další informace také naleznete zde

Samozřejmě, ošetřující lékař Vašeho dítěte vypíše formulář Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně (online ke stažení zde: návrh), musí však doporučit nezbytnost doprovodu dítěte. Pokud se tak stane a revizní lékař zdravotní pojišťovny vše schválí, máte Vy, jako doprovod, pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou. Tato možnost je do 6 let věku dítěte. Rodič doprovázející dítě na léčebnu je plně začleněn do programu a účastní se všech aktivit dítěte. Při speleoterapeutickém pobytu dochází k plnění fyzicky velmi náročných aktivit v jeskynním prostředí i okolí (pěší chůze za pobyt až 120 km). Pro tyto základní nároky pobytu nelze přijmout doprovod osoby vysokého stáří, nebo gravidní matku.

Pacienti Dětské léčebny se speleoterapií se nachází ve specializovaném léčebném programu. Jedná se nejen o využití bezalergenního prostředí v jeskyni, ale také o začlenění se v prostředí menšího kolektivu, který plní výjimečně náročný kondiční pobyt. Je bezpodmínečně nutné, aby kdokoli, kdo dítě doprovází, se zcela podvolil těmto podmínkám a dítě za každou cenu podpořil. Návštěvy jsou možné - jsou jim vyhrazeny neděle od 9:30 do 11:30 hodin. Návštěva nejbližšího rodinného příslušníka v jiný termín (i jeho případný nocleh) je povolena pouze po předchozí domluvě s lékařem. Jsme však omezeni jak kapacitním hlediskem, tak hlediskem výchovným – druhý rodič by musel čekat na pokoji, což by demotivovalo dítě využít léčebný pobyt v maximální míře dostupného efektu speleoterapie. Vzhledem k možnému pobytu jedenkrát za rok by to byla opravdu škoda.

Pokud je dítě starší šesti let, tak můžete přijet také, ale v tomto případě hradíte stravu a ubytování.

Velkou výhodou je, pokud jste vlastníkem Rodinného pasu. Za pobyt pak zaplatíte pouze polovinu z celkové částky.

Zaregistrujete se přes internet na www.rodinnepasy.cz. U nás v léčebně se pak prokážete podepsaným dokladem (kartičkou).

Dítě může doprovázet po celou dobu rodinný příslušník, nejlépe matka nebo otec; můžete se během pobytu vystřídat.

Pracovní neschopnost s diagnózou doprovod nemocného dítěte Vám vystaví lékař přímo u nás v léčebně.

Návštěvy jsou u nás v léčebně každou neděli v čase 9:30 až 11:30 hod. Nevyžadujte návštěvu v jiný den, narušuje to léčebný i výchovný program.

Ano, můžete. Abychom předešli ztrátě či poškození, dítě odevzdá mobilní telefon při nástupu vychovatelkám. Mobilní telefony jsou během dne uloženy ve vychovatelně. K dispozici mají děti telefon každý den v době od 18:00 do 20:00 hodin. Za mobilní telefon nezodpovídáme v době, kdy mají děti telefon u sebe. Je vhodné zařídit dítěti k telefonování jen omezený limit.

Pokud dítě hraje na hudební nástroj a přiveze si ho do léčebny s sebou, určitě vymezíme čas na cvičení.

Léčebné procedury jsou indikovány při přijetí dítěte do léčebny lékařkou, typ a rozsah procedur je podmíněn diagnózou dítěte a jeho zdravotním stavem. Rozsah těchto procedur najdete zde

linka

Ubytování a vybavení        

Pro maminky s dětmi máme k dispozici 7 pokojů v samostatné budově, každý s vlastním sociálním zařízením. Budova má také 2 společenské místnosti s televizí a přístupem na internet.

Pro děti bez doprovodu máme pokoje 3 nebo 4lůžkové. Děti jsou na pokojích ubytovány dle pohlaví a věku.

Ano. Bude-li to možné, rádi Vám vyjdeme vstříc. Sdělte nám své přání předem. Neřešte tento problém až v den příjmu.

Pokud jsou obě děti stejného pohlaví, můžeme je ubytovat společně na jednom pokoji, ale v případě většího věkového rozdílu je vhodnější ubytování s vrstevníky. Nemusíte mít obavy, během dne jsou děti v kontaktu.

Ano, máme k tomu vyhrazené parkoviště.

linka

Volný čas        

Děti mají na každý den připraven výchovný program, jsou pořádány různé pěší výlety do okolí, autobusové výlety za poznáním kulturních, vzdělávacích i zábavních středisek, vlastní karnevaly, sportovní, hudební i výtvarné soutěže, táborák, hrajeme tématickou desetidenní hru, zabýváme se geocachingem, využíváme možnosti sportovních aktivit na hřištích v areálu léčebny atd.

linka

Škola        

Na naší škole se žáci učí ve spojených třídách (více ročníků v jedné třídě). S každým žákem se pracuje individuálně podle plánů poskytnutých z kmenové školy. Žáci pracují ze svých vlastních učebnic a pracovních sešitů. Každý žák před nástupem obdrží informaci pro třídního učitele s odkazem www.zsdl.net. Do formuláře pak učitelé z kmenové školy zapíší učivo, které má být s žákem během jeho léčebného pobytu probráno.

Během léčebného pobytu žák navštěvuje školu, ve které pod vedením učitele pokračuje v učivu ze své kmenové školy. Snahou učitelů je, aby žák měl v probíraných předmětech probráno učivo v rozsahu zadaném kmenovou školou a po návratu zpět do své školy se plynule zapojil zpět do výuky.

Nemusíte mít obavy, o předškolní děti se v naší léčebně starají zdravotní sestry a vychovatelky. K těmto dětem přistupujeme individuálně, více se jim věnujeme. Pro děti je zajištěn herní program i výtvarné a pracovní činnosti, velice rychle si zvyknou.

linka

 

Pokud jste odpověď na Vaši otázku nenašli ve výše uvedených odpovědích, napište nám, rádi Vám odpovíme.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2020    Poslední aktualizace: 1. 9. 2020 www.detskelecebny.cz/ostrov/ Prohlášení o přístupnosti