Mapa stránek   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy
LékařiJak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o násPočasí

Počasí Ostrov u Macochy - Slunečno.cz
QR kód


Speleoterapie

Studie prokázaly imunomodulační vliv jeskynního prostředí na lidský organismus. Celý léčebný proces je u většiny pacientů "odstartován" aktivací latentních infektů, jejichž průběh, přestože bývá rychlý, je třeba odborně sledovat, aby byla včas, tj. s předstihem, učiněna patřičná opatření směřující k očekávanému příznivému efektu.

Z hlediska mechanismu účinku se jeví jako nejvýznamnější faktor lehce zvýšená koncentrace radonu, Ten zodpovídá jednak za vysokou koncentraci lehkých iontů v ovzduší jeskyně (alfa-záření je ionizační) a jednak má přímé účinky na buňky. Celková expozice radonu nesmí přesáhnout nejvyšší přípustné roční expoziční dávky, proto jak expozice pacientů, tak i personálu jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány.

Speleoterapie není zázračná léčebná metoda. Patří mezi specializované klimatoterapie, tak jako přímořská nebo vysokohorská léčba, a efekt léčby je s nimi srovnatelný.

Speleoterapie

Vlastnosti jeskynního mikroklimatu:

Léčebný režim

Tuto léčebnou metodu nazýváme sice speleoterapií, ale není to zcela výstižné. Speleoterapie v našem pojetí představuje ucelený komplex léčebných metod.

 1. pobyt v jeskyni je pouze jednou součástí. Další stejně významné léčebné faktory jsou:
  • obsah Ca a Mg iontů v aerosolu - protizánětlivý efekt na sliznicích dýchacího traktu
  • obsah CO2 (do 0,8 %) - zvýšená koncentrace prohlubuje dýchání
  • absolutní nepřítomnost alergenů
  • ph interiéru jeskyně (5,5) - baktericidní vlastnost
  • vysoký obsah lehkých iontů (zvláště záporných; tzv. samočistící schopnost jeskyně)
  • velikost částic aerosolu (0,2 - 0,5 u)
  • nepřítomnost ozónu
  • radioaktivita (různá, nesmí kolísat více než o 1 řád)

 2. odborná rehabilitace
  • je prováděna jak v jeskyni, tak i v léčebně či v přírodě. Jejím obsahem je hlavně cvičení pro astmatiky spojené s dechovou gymnastikou, která využívá i prvky jógy, míčkování, úpravu vadného držení těla a některé fyzikální metody - nahřívání, napářky, inhalace s drenážemi apod.

 3. rekondiční programy
  • jsou plněny hlavně v jeskyni a v přírodě, zaměřují se na sportovní rekondici a dovednost, obratnost a vytrvalost. Je prokázáno, že čím lepší má astmatik tělesnou výkonnost, tím má méně potíží (10 % olympijských vítězů jsou astmatici)

 4. reedukační programy
  • jsou důležité z hlediska správných životních návyků a postojů (správná hygiena, režim oblékání, náhled na vlastní zdravotní stav, vztah ke sportu a pohybu apod.)

 5. výchova a psychoterapie
  • vztah k přírodě, mezilidské vztahy v kolektivu, vztah ke zdraví, odstraňování úzkosti, nejistoty, agresivity apod.

Výsledkem je potom klimatická léčebná metoda, podobná klasické klimatoterapii, která jako přírodní zdroj využívá přímý vliv expozice jeskynním mikroklimatem.

BEMER terapie

K posílení účinků speleoterapie a k léčbě i prevenci specifických obtíží každého našeho pacienta jsme od roku 2016 získali přístroje BEMER (www.bemergroup.cz, www.bemergroup.com).

BEMER terapie je zdokonalená pulzní magnetoterapie. Slouží k prevenci, všeobecné regeneraci, k terapii chorob dýchacích cest, poruch prokrvení, revmatických onemocnění, psychosomatických potíží, bolesti, ke snížení náchylnosti k infekcím, následků stresu, k urychlení léčby zranění při sportu, je vhodná při onemocněních spojených s poruchou látkové výměny, při poruchách spánku a nervové vyčerpanosti.

Při terapii impulzu BEMER dochází ke snížení náchylnosti k infekčním chorobám, posílení obranyschopnosti těla, lepšímu zásobování kyslíkem a odvádění škodlivých látek z organismu, zmírnění následků stresových podnětů, podpoře ran a hojení, zlepšení prokrvení v jednotlivých orgánových systémech, zvýšení výkonnosti a intenzity zátěže, ke snížení rizika úrazu v době aktivního tréninku a k urychlení regenerace po fyzické i psychické námaze.

Terapie pomocí přístroje BEMER vede k posílení kladných účinků speleoterapie (zlepšení plicní perfuze, optimalizace zásobení orgánových systémů kyslíkem, snadnější odkašlávání, navýšení kondice, urychlení nápravných procesů po proběhlém akutním plicním zánětu, zpomalení následků chronického onemocnění, snížení chronické medikace i případných následků dlouhodobého onemocnění v budoucnosti, posílení obranyschopnosti, urychlení fáze regenerace po psychické i fyzické zátěži v jeskyni).

Oficiálně jsme se stali k 1. 11. 2016 jedním z výzkumných pracovišť skupiny Bemer Group.

Na odborném portálu PubMed si můžete přečíst několik studií o terapii BEMER, které byly publikovány za posledních 15 let.

Varování: Objevily se podvodné stránky (www.bemer.cz), kde je nabízen zcela jiný přístroj bez účinku. Jediné oficiální stránky jsou www.bemergroup.czwww.bemergroup.com.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí týmu pro BEMER ČR Mgr. Věru Likérovou, tel. +420 603 452 498

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Ostatní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2020    Poslední aktualizace: 1. 9. 2020 www.detskelecebny.cz/ostrov/ Prohlášení o přístupnosti